uw ict assets onder controle

Quickscan: SAP Licenties & Contracten

Organisaties hebben hun bedrijfsprocessen met SAP software geautomatiseerd. Gebruik van SAP software is een strategische keuze. De eenmalige kosten die hiermee gepaard gaan, zijn aanzienlijk. Denk hierbij aan de aanschaf van software & platformen en de implementatie zelf. Na de implementatie krijgen organisaties te maken met kosten voor het onderhoud op de software, maatwerk, upgrades, platformuitbreidingen en –vernieuwing etc. Dit alles bepaalt de ‘total cost of ownership (TCO)’ van de geïmplementeerde oplossing. Een zo laag mogelijke TCO levert een bijdrage aan het netto resultaat van uw organisatie.

Stand van zaken

Naast de initiële aanschaf van SAP licenties, zal uw organisatie ook voor het onderhoud van de SAP software betalen. Deze initiële aanschaf, inclusief het onderhoud, zal over het algemeen gebudgetteerd zijn en (zodoende in financiële zin) geen verrassingen met zich mee brengen.
Echter, wat gebeurt er als er meer accounts op het systeem zijn aangemaakt dan u heeft begroot? Of als er nieuwe functionaliteit door proceseigenaren wordt gevraagd? Uw organisatie krimpt of de SAP licentie-voorwaarden wijzigen?

Geen verrassing meer

Betalen voor software die wordt gebruikt is vanzelf-sprekend. Betalen voor spookaccounts of ongebruikte functionaliteit niet. ToBeInControl helpt u om de kosten voor de software voorspelbaar en concurrerend te houden. Door het daadwerkelijke gebruik van de software te monitoren en deze af te zetten tegen uw SAP contract, voorkomt u verrassingen en een te hoge TCO.

Resultaat?

Transparantie in de contracten, rekening houden met mogelijke gebeurtenissen (en dit dan ook in contracten opnemen), betalen voor daadwerkelijk gebruik, marktconform prijsniveau.

De Quickscan

Eerst voeren wij een analyse uit om de ‘huidige status’ van de contracten en het daadwerkelijke gebruik in kaart te brengen. Daarna zoomt de quickscan in op het mogelijke besparingspotentieel en de contractuele flexibiliteit. Op basis van de uitkomsten van de quickscan stippelen we samen met u een vervolgtraject uit dat daar waar mogelijk leidt tot een lagere TCO of minimaal tot een helder inzicht in de huidige en toekomstige kosten en de gewenste toekomstige contractuele aanpassingen.

Het beste moment voor een quickscan

Een systeemmeting, uitbreiding van functionaliteiten (nieuwe engines/solutions], geplande investeringen, acquisitie/verkoop bedrijfsonderdelen, of, de wens om een benchmark te hebben (is mijn contract en mijn investering marktconform?) zijn de momenten om ToBeInControl in te schakelen als uw optimalisatiepartner. Of u wilt simpelweg nu weten of u niet te veel betaalt voor uw SAP oplossingen.

Folder Quickscan SAP licenties en contracten: Quickscan SAP