uw ict assets onder controle

Inzicht krijgen

Heden ten dagen worden ICT projecten niet meer zonder een grondig onderbouwde businesscase aangegaan. Men wil geen inzet verplichting maar resultaat verplichting. Daarom is dit assesment noodzakelijk om succesvol met telecom en software asset management aan de slag te gaan. Dit assesment bestaat uit vier onderdelen.

Business Assesment

Hier zal onderzocht worden wat de huidige status van uw organisatie en haar toekomstige strategie van invloed zal zijn op uw telecom en software assets. Hierbij valt te denken aan:

 • Organisatie structuur
 • Fusie of defusering van bedrijfsonderdelen
 • Samenwerking op basis van shared services
 • Outsourcing van bepaalde ICT onderdelen
 • Het bepalen van KPI’s en ROI van mogelijke besparingen bij het inzetten van Asset Management

Technische Assesment

Hierbij zullen alle technische aspecten worden bekeken. Door middel van interviews zal een inzicht verkregen worden hoe de huidige ICT wordt gebruikt. Hierbij kan men denken aan:

 • Het huidige en toekomstige applicatie landschap
 • Wijzigingen van de infrastructuur
 • Hardware en software voorwaarden
 • Security infrastructuur
 • Gebruikersbeheer
 • Huidige telecomvoorzieningen

Projecten definitie

Prioriteiten en “quick wins” zullen gezamenlijk bepaald gaan worden naar aanleiding van de diverse interviews. Er zal een stappenplan ontwikkeld worden.

Software Asset Management niveau

Om te bepalen waar de organisatie staat ten opzichte van de volwassenheid van de Software Asset Management word een onderzoek gestart naar de 10 competenties van ISO/IEC 19770-1:2006:
SAM in de gehele organisatie
SAM zelf verbeteringsplan
Hardware en software inventarisatie
Accuraatheid van de inventarisatie
Overzicht van de licentierechten
Periodieke evaluaties
Operations Management interfaces
Aanschaf procedures
Deployment procedures
Buitengebruikstelling procedures

Waarom dit assesment?

Dit assesment geeft u inzicht hoe u verbeteringen kunt doorvoeren aan uw telecom en software assets. Het onderzoekt uw huidige status en geeft een stappenplan naar de toekomst.
Nadat dit onderzoek is afgerond heeft u inzicht in de volgende aspecten:
Welke veranderingen daadwerkelijk resultaat opleveren
Hoe kostenbesparingen zijn te realiseren
Of mensen vrij gemaakt kunnen worden voor andere werkzaamheden.
Inzicht in de huidige risico’s
Businesscase voor strategisch management
Een duidelijk project en resource planning om deze veranderingen door te voeren.

Volgende stappen

Na de assesment kunt u overgaan op een volledige beheer en optimalisatie van al uw ICT assets, zowel telecommunicatie als software met asset management services.
Na het beheer kunt u deze asset processen borgen binnen uw organisatie met onze asset enforcement services.